Sabotage mod Værnemagtslager, 09.12.1942


4. Trappen til kælderen set nedefra. Døren ind til lageret ses til højre i billedet.


Situationsplan over ejendommen. Fotografiernes vinkling er indtegnet med rødt, og døren markeret med et kryds.


Rids over virksomhedens kælderlokale, hvor branden opstod. Fotografiernes vinkling er indtegnet med rødt, døren markeret med et kryds, og arnestedet farvelagt.


3. Ejendommens gård og port set fra nabogården. Den røde pil angiver trappen ned til den kælder, hvor lageret lå.


5. Døren ind til lageret. Vinduerne på gulvet blev taget af hængslerne for at få brandrøgen ud af lokalerne.


10. Nærbillede af arnestedet efter at skumslukkerne var ryddet til side.


7. Lageret set fra indgangen. Man kan tydeligt se, hvor meget inventar der lå opmagasineret.


8. Brandens arnested.


9. Nærbillede af arnestedet. Beholderne er tomme skumslukkere, som lå opmagasineret i lageret.


6. Den opbrudte hængelås, hvorigennem sabotørerne har skaffet sig adgang til virksomheden. Den røde pil viser mærker efter hvad ansloges til at være en almindelig skruetrækker.


11. Forkullede bræddestumper med hhv. ubeskadiget og delvist smeltet beslag, samt resterne efter det smeltede beslag.


12. Lageret set mod udgangen. De røde pile markerer hhv. en tabt eller smidt tændstiksæske, og en bordlampe med delvist afbrændt indpakningspapir.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Ukendte sabotører stak ild til lageret der indeholdt møbler, kontorartikler, lamper, skumslukningsapparater mm. Ilden slukkede dog pga. iltmangel.

0

0

Banegaardsplads 2

Århus

41 Århus

AS-41-593