Sabotage mod Værnemagtens telefonkabler, 25.10.1940


Fritliggende kabel set i retning mod Rørdal. Skiltet 1 viser brudstedet, skilt 2 viser brudstedet ved overkørslen og skilt 3 viser den østlige kant af markoverkørslen.


Fotografi optaget ca. 800 meter fra gerningsstedet i retning af fjorden. Pilen markerer hvor bruddet skete.


Gerningsstedet ca. 500 meter fra Sølystvej. Skilt 1 viser brudstedet.


Fotografi taget fra "Lykkeseje" i retning mod fjorden. Pilen markerer hvor bruddet skete, ca. 300 meter væk.


Gerningsstedet. Skilt 2 viser brudstykket ved overkørslen, mens skilt 3 viser et mærke efter et spadestik.


Fotografi taget fra Sølyst Kirke i retning af fjorden. Pilen markerer hvor bruddet skete.


Fotografi optaget i retning mod fjorden. Skilt 1 og 2 markerer markovergangen.


Fotografi optaget ca. 50 meter fra gerningsstedet.


Der udlovedes en dusør på op til 1000 kr. for oplysninger, som kunne føre til opklaring af sagen.


Brudflade fra det uafskærmede kabel. Pilen viser snitretningen.


En anden brudflade fra samme kabel. Pilen viser snitretningen.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Ukendte sabotører huggede 2 sideløbende kabler, et telefonkabel og et telegrafkabel, over. Sandsynligvis med en skovl eller en spade.

0

0

Rørdalsvej (i nærheden af badeanstalt)

Ålborg

48 Ålborg

AS-48-57