Sabotage mod Værnemagtens telefonkabler, 14.03.1941


Gerningssted nr. 3. På billedet udpeges brudsteddet.


Kortudsnit der viser gerningsstedernes placering.


Gerningssted nr. 1.


Gerningssted nr. 2. På billedet udpeges brudsteddet.


Gerningssted nr. 2.


Gerningssted nr. 3.


Gerningssted nr. 1. På billedet udpeges brudsteddet.


Den skovl, som snerydderen benyttede ved gerningssted nr. 1.


Kabelstykker fra gerningssted nr. 1, set fra siden.


Kabelstykket fra gerningssted nr. 2, set fra modsat side.


Kabelstykket fra gerningssted nr. 2, set fra siden.


Kabelstykkene fra gerningssted nr. 3, set fra enden.


Kabelstykker fra gerningssted nr. 1, set fra enden.


Kabelstykkerne fra gerningssted nr. 3, set fra siden.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Kablet var skåret over 3 steder langs en ca. 500 meter lang strækning. Der er således tale om 3 forskellige gerningssteder. De to første steder lod til at være hændelige uheld, hvor hhv. en snerydder og en tonstung arbejdsvogn kunne have forårsaget skaderne...

Kablet var skåret over 3 steder langs en ca. 500 meter lang strækning. Der er således tale om 3 forskellige gerningssteder. De to første steder lod til at være hændelige uheld, hvor hhv. en snerydder og en tonstung arbejdsvogn kunne have forårsaget skaderne. Det tredje brudsted bar imidlertid spor efter både at være skåret og trukket fra hinanden, hvorfor der her var større mistanke om sabotage.

0

0

Vaarbjergvej (fra AS) Nørresundby til Vadum, ved Skansebakken (bakken følger Skansevej fra Sankt Peders Gade til Nordre Skansevej)

Ålborg

49 Nørre Sundby

AS-49-34