Sabotage mod Værnemagtens telefonkabel i Værløselejren, 07.09.1941


Blyantspåtegning på et V-tegn på et hegn ind til flyvepladsen.


Hækken ved Jonstruphøj, hvorigennem gerningsmanden fik adgang til kablerne.


Hækken ved Jonstruphøj set på langs inde fra haven. Det ene brudsted er markeret ved den røde pil til højre i billedet.


Hækken ved Jonstruphøj set inde fra haven og ud mod vejen. Den røde pil markerer samme brudsted, som tidligere vist.


Telefonledningerne som de fandtes liggende i buskadset, set mod brudfladerne. For at gøre ledningerne mere synlige, tegnede politiet dem op med rødt.


Helt fraklippede ledningsstykker liggende i en grøft i buskadset.


Telefonledningerne ses øverst i billedet. De førtes gennem træerne over skovstien og ind i buskadset.


En ny indridsning i et træ ved skovstien: "x 1941 10/9 A.L." Muligvis foretaget af gerningsmanden?


Telefonledningerne som de fandtes liggende i buskadset med flere brudsteder. For at gøre dem mere synlige, tegnede politiet ledningerne op med rødt.


Nærmere billede af V-tegnets venstre ben.


Nærbillede af blyantspåtegningen; et hammer og segl-symbol, med teksterne "Rød front" og "Leben die Sovjet".


En seddel med påskriften "Rød front". Sedlen blev fundet siddende på enden af en af de overskårede kabler.


Nærbillede af brudstederne på de overklippede telefonkabler. Snitfladerne havde tydelige og særprægede mærker efter det anvendte værktøj, hvorfor politiet mente at kunne matche de to, hvis værktøjet blev fundet.


Nærbillede af yderligere snit i enkelte af kablerne.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

De 2 telefonkabler løb fra Værløselejren til en vejrstation, som lå ved Jonstrup. Det ene kabel var overskåret 5 steder, mens det andet kun havde et enkelt brud...

De 2 telefonkabler løb fra Værløselejren til en vejrstation, som lå ved Jonstrup. Det ene kabel var overskåret 5 steder, mens det andet kun havde et enkelt brud. Langs landevejen var kablerne ophængt i 4-5 meters højde, men på en del af strækningen gik kablerne gennem noget skov, hvor kablerne hang lavt, hvis der var langt mellem træerne. Kablerne var gennemskåret i skrå retning og snittene var ført fra forskellige sider af kablet. Dette tydede på at en kniv og ikke en økse eller lignende havde været anvendt til at ødelægge kablet. Et V-tegn af træ var også dukket op på et af hegnen ind til Værløselejren, hvorpå var tegnet et hammer og segl-symbol og skrevet teksten "Rød Front" og "Leben die Sovjet".

0

0

Værløse

Værløse

3 Københavns Amt Søndre Birk

AS-6720