Sabotage mod UFA's i A/S Fotorama, 05.04.1944


2. Det indre af det ene af de brandlidte kontorer.


Rids over firmaets kontorer på 3. og 4. sal. De brandlidte områder er markeret med rød skravering.


1. Firmaets kælderrum, som ligeledes blev sat i brand.


3. Firmaets brandlidte pakkerum set gennem døråbningen.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

3 bevæbnede sabotører tvang ekspeditionssekretæren til at udlevere nøglerne til UFA's lokaler på 5. sal. En nattevægter blev ligeledes holdt op. 2 andre sabotører holdt vagten udenfor, mens ladningerne blev anbragt. Efter ca...

3 bevæbnede sabotører tvang ekspeditionssekretæren til at udlevere nøglerne til UFA's lokaler på 5. sal. En nattevægter blev ligeledes holdt op. 2 andre sabotører holdt vagten udenfor, mens ladningerne blev anbragt. Efter ca. 10 minutter i virksomheden samledes alle sabotørerne i gården og forsvandt i bil, hvorefter bygningen brød i brand.

15800

442400

Nygade 3

København

0 KøbenhavnGruppe 44

AS-22181

KF5-1449

KL-3304John Oram Thomas: The Giant-Killers, 1976.