Sabotage mod Trinitatistrykkeriet tilhørende Holger Prior, 16.04.1943


Trykkeriets facade ud mod kirkepladsen. Sabotørernes indgangssted, et vindue hvor kittet var fjernet fra de nederste vinduer, er markeret ved den sorte pil.


Rids over virksomhedens stueetage.


Rids over virksomhedens kælderlokaler.


Trykkerilokalet set mod kontorerne. I forgrunden ses en stærkt beskadiget trykkemaskine, ovenpå hvilken der var anbragt en sprængladning. Loftet over maskinen er ligeledes ødelagt af eksplosionen.


Trykkeriet set fra gården.


Trykkerilokalet set fra indgangen til kontorerne.


Nærbillede af en sprængt trykkemaskine. En sprængladning var placeret mellem trykcylinderen og udlæggerbunden.


Brændselsrummet i virksomhedens kælder med trappe op til trykkerilokalet. En del til en brandbombe blev fundet på gulvet til højre for trappen.


Papirlageret i virksomhedens kælder, set fra væggen ud mod gården. Et bål var antændt ved de løse stykker papir i midten af billedet.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Trykkeriet trykkede bl.a. det antisemitiske blad "Kamptegnet" og lignende propagandaskrifter for DNSAP. Sabotørerne anbragte 2 sprængladninger i selve trykkeriet og tilrettelagde et bål i kælderen, hvor der lå et brændsels- og lagerlokale...

Trykkeriet trykkede bl.a. det antisemitiske blad "Kamptegnet" og lignende propagandaskrifter for DNSAP. Sabotørerne anbragte 2 sprængladninger i selve trykkeriet og tilrettelagde et bål i kælderen, hvor der lå et brændsels- og lagerlokale. Ved eksplosionerne blev 2 trykkemaskiner kraftigt beskadiget, og taget delvist ødelagt. I kælderen fandt man, udover 2 arnesteder på trappen og i papirlageret, en flaske med svovlsyre og 3 bøtter tryksværte, som man mente stammede fra sabotagen.

19860

556080

Købmagergade 52

København

0 København

BOPA

Jørgen Jespersen og Hans Edvard Teglers

AS-14190

KF5-1177

KL-781Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.