Sabotage mod Thomas B. Thriges Maskinfabrik, 01.07.1943


6. Fabrikkens statorlager.


Situationsrids over fabrikken og området omkring. Fabrikken er omkranset af krydsskravering, mens den brandhærgede bygning er markeret med lodret og vandret skravering.


Specialrids over vikleriet på 3. etage. Bombernes placering er markeret med røde cirkler, mens de grønne tal viser vinklingen af politiets fotografier.


3. Vikleriets østlige ende. Til højre ses kontoret, i baggrunden trådhegnet ind til trådlageret, og til venstre ses vikleriets arbejdsborde.


4. Vikleriets østlige ende. En brandbombe var anbragt ved trådnettet mellem de to piller til venstre.


5. Fabrikkens trådlager.


7. Resterne af en brandbombe ved kontoret.


8. Vikleriets vestlige ende. Pilen markerer den afvejemaskine, hvor en sprængladning var anbragt.


9. Reol ved sydvæggen med rester af en brandbombe. Pilen viser en såkaldt "tidsblyant", en anordning til at bestemme forsinkelsen på eksplosionen.


10. Sprængningsstedet på hjørnet af afvejemaskinen.


11. Fundne rester af 4 "tidsblyanter". Den mindste er fra sprængladningen, mens de 3 andre stammer fra brandbomber. En "tidsblyant" bestemte hvor længe der skulle gå, inden sabotøren ønskede at ladningen skulle sprænge.


Vikleriets sydvestlige hjørne. Den røde pil viser et medarbejderskab, hvorpå der bl.a. stod skrevet "det var en dame, der satte ild på".


Nærbillede af den blyantskrevne tekst på medarbejderskabet.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

SOE-agenter plantede ubemærket 3 brandbomber og 1 sprængbombe, der detonerede og forvoldte stor skade.

308860

8648080

Tolderlundsvej 3

Odense

27 Odense Købstad

SOEAS-27-305

KF5-557

KL-1005Hæstrup, 1979.