Sabotage mod Tømrermester Ib Nielsens maskinsnedkeri, 10.08.1943


Oversigtsbillede over brandstedet. Den røde pil markerer de steder, hvor man fandt rester efter engelske brandbomber.


Kortudsnit der viser virksomhedens beliggenhed.


Situationsplan. De nedbrændte bygninger er markeret med rødt, mens krydset viser eksplosionsstedet ved værkstedsbygningen.


Rids over virksomhedskomplekset. De nedbrændte bygninger er markeret med rødt, mens krydset viser eksplosionsstedet ved værkstedsbygningen.


Oversigtsbillede over brandstedet. Den røde pil markerer de steder, hvor man fandt rester efter engelske brandbomber.


Nærbillede af eksplosionsstedet ved værkstedsbygningen. Hensigten har øjensynligt været at sprænge døren af bygningen, for derved at tillade lettere bevægelighed for flammerne.


Tegning over mindre brandbombe af engelsk oprindelse anvendt ved sabotagen. Mindre bomber af denne type blev ofte anvendt til at antænde mere kraftigt virkende ladninger.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden fremstillede møbler for Værnemagten og havde tidligere også fabrikeret træbarakker. Et lagerskur nedbrændte og en værkstedsbygning tog skade. Der blev samtidigt udøvet gentagent hærværk mod brandvæsenets slukningsmateriel.

107314

3004792

Lystrupvej 60

Århus

39 Hasle m.f. HerrederFrode Sørensen

AS-39-66

KF5-819, KF5-653

KL-1265, KL-1743

Frode Sørensen (FHM 14291)