Sabotage mod Svendborg Skibsværft, 10.05.1943


Nedgangen fra det større til det mindre lager. Under døren er bortsprængt en trætrappe og et stykke af gulvet, og ilden har haft fat i forskelligt løst og fast inventar.


Rids over værftsområdet. Det brændte område er markeret med en stiplet rød linje.


Snit gennem den brændte del af maskinafdelingskomplekset, set fra syd. "A" er et mindre lagerrum, "B" er et lidt større lager, mens "C" er marketenderiet med indvendig svalegang.


Rids over stueetagen i den brændte del af værftet. "A" er et mindre lagerrum, "B" er et lidt større lager, mens "C" er marketenderiet med indvendig svalegang.


Rids over 1. etage på den brændte del af værftet.


Luftfoto af savværket taget fra vest-sydvest. Den store, lyse bygning i midten af billedet er maskinhallen; de tre buede tage til venstre for denne dækker over den brændte del af komplekset.


Marketenderiet set mod nord. Langs siderne og i den fjerneste ende ses resterne af rummets svalegang. Pilen viser døråbningen ind til det vestlige omklædningsrum. I baggrunden ses administrationsbygningen.


Privatfoto af 2 rækker af skabe i det vestlige omklædningsrum, set fra nord.


Privatfoto af marketenderiet set fra nord.


Det indre af det brændte lagerrum, set mod maskinhallen.


Marketenderiets svalegang set fra nord.


Maskinafdelingskomplekset set fra nordøst. Til venstre i billedet ses maskinhallen.


Det indre af det brændte lagerrum, set fra maskinhallen. Til højre i rummet, over de forbrændte bjælker, lå det vestlige omklædningsrum. Pilen angiver det vindue, hvorigennem ilden først blev opdaget.


Nordsiden af maskinafdelingskomplekset set fra værftets port. Pilen markerer det vindue, hvori branden først blev opdaget. De røde kryds viser hvor vinduerne har været dækket af brædder.


Det nordvestlige hjørne af maskinafdelingskomplekset set fra værftets port. Øverst til højre skimtes taget af maskinhallen.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Halvdelen af al produktion på værftet var for Værnemagten. Der blev antændt en brand af 2 arbejdere i et omklædningsrum. Aktionen fandt sted på foranledning af Walthergruppen i Odense, hvor Viggo Møllers, den ene af arbejdernes, søn var medlem.

473673

13262844

Frederiksøen

Svendborg

24 SvendborgViggo Møller, Poul Holm

AS-24-109

KF5-479

KL-865