Sabotage mod Svejseriet Derby, 24.08.1943


Den ødelagte garagebygning set fra naboejendommens gård.


Rids over svejseriets bygninger og de omkringliggende beboelsesejendomme.


En del af værkstedslokalerne set fra døren til gården. Den sorte pil markerer sabotørernes sandsynlige indgangssted, et opbrudt vindue.


Den ødelagte garagebygning set fra gården.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden svejsede flyvemaskinedele for Værnemagten. Sabotørerne kastede om natten en sprængladning ind i værkstedet gennem tremmerne ved et ituslået vindue. Vinduer og døre i lokalet blev knust ved eksplosionen, og de redskaber og maskiner som stod i rummet blev ødelagt...

Virksomheden svejsede flyvemaskinedele for Værnemagten. Sabotørerne kastede om natten en sprængladning ind i værkstedet gennem tremmerne ved et ituslået vindue. Vinduer og døre i lokalet blev knust ved eksplosionen, og de redskaber og maskiner som stod i rummet blev ødelagt. Politiet fandt rester af sprængkapslen og den anvendte tændsnor. Efter krigen fandt man ud af, at svejseriet også producerede skinner til V-1 bomber. En søstervirksomhed i Århus skulle være sprængt samtidigt.

30668

858704

Åboulevarden 41-43

København

1 Frederiksberg

BOPAAS-1-276

KF5-699

KL-1473

Børge Jacobsen (FHM 14064)

Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997. Niels Alkil: Besættelsestidens fakta, 2. bind, 1946.