Sabotage mod Staal- & Hærdefabrikken, 29.08.1943


Den sammenstyrtede bygning set fra nord.


Den sammenstyrtede bygning set fra sydøst.


Den sammenstyrtede del af bygningen set fra kontordøren i den sydlige gavl.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Fabrikken arbejdede ikke direkte for Værnemagten, men leverede varer til flere maskinfabrikker, som gjorde...

Fabrikken arbejdede ikke direkte for Værnemagten, men leverede varer til flere maskinfabrikker, som gjorde. Undtagelsestilstanden i dagene omkring augustoprøret besværliggjorde politiets arbejde, men man fik alligevel sandsyndliggjort, at en sprængladning var blevet kastet ind gennem et vindue til et af virksomhedens værkstedslokaler, hærderiet, som var totalt bortsprængt.

68600

1920800

Lygten 5-7

København

0 København

BOPAAS-17462

KF5-724HH's liste og K.K. (FHM 14097)

Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.