Sabotage mod Snedkermester Søren Sørensens Maskinsnedkeri, 11.04.1944


Maskinsnedkeriet set fra et tagvindue i beboelseshuset.


Oversigtsplan med det nedbrændte maskinsnedkeris beliggenhed vist ved rød skravering.


Grundrids over maskinsnedkeriets nederste etage. De eneste maskiner, som blev benyttet den dag, er markeret ved røde kryds.


Det nedbrændte maskinsnedkeri set fra den sydlige side.


Det nedbrændte maskinsnedkeri set fra den nordlige side.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden producerede bl.a. møbler for Værnemagten. Flere færdiglavede møbler stod i firmaet, da branden blev påsat.

149545

4187260

Fyensgade 30

Herning

59 HerningHans Johnslev og Kielsgård

AS-59-196

KF5-1360

KL-3330, KL-4368