Sabotage mod Slagtermester Gøttsches Pølsefabrik, 27.05.1944


Virksomhedens facade og indgang til butikken. De røde cirkler viser hvor sprængladningerne lå anbragt.


Kortudsnit over gerningsområdet. Den saboterede virksomhed er indtegnet med rød skravering.


Rids over kælderetagen, hvor selve fabrikken lå. Den røde cirkel angiver hvor sprængladningen er eksploderet.


Rids over virksomheden. De røde cirkler angiver hvor 2 eksplosioner har fundet sted i indgangen til butikken.


Nærbillede af ødelæggelserne ved butiksindgangen. De røde cirkler viser kraterne efter eksplosionerne.


Ødelæggelserne ved eksplosionsstedet i fyrrummet. Murstenene stammer fra de sammenstyrtede vægge ind til de øvrige kælderrum. Sprængladningens placering ved siden af fabrikkens centralvarmekedel er markeret med rødt.


Virksomhedens gård. Kældernedgangen til fyrrummet i pølsefabrikken er vist med rødt.


Fragmenter fra en såkaldt "tidsblyant", som blev anvendt til at tidsindstille sprængladningerne.


Stokerfyrets brændselstragt efter en delvis rekonstruktion. Sprængladning var placeret oven på den elektromotor, som drev fyrets brændstoftilførsel. Både motor og gearkasse blev totalt knust, og der blev slået et stort hul i tragten.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

En mindre del af virksomhedens produktion gik til Værnemagten - herunder til kommandanturet, som lå overfor forretningen. Der blev anvendt 3 bomber ved sabotagen; en eksploderede i ejendommens baggård, og to sprængtes ved butiksindgangen til hovedgaden...

En mindre del af virksomhedens produktion gik til Værnemagten - herunder til kommandanturet, som lå overfor forretningen. Der blev anvendt 3 bomber ved sabotagen; en eksploderede i ejendommens baggård, og to sprængtes ved butiksindgangen til hovedgaden. Eksplosionerne forårsagede en del skade på ejendommen, og trykbølgen knuste samtidig ruderne i området.

19032

532896

Bredgade 25

Herning

59 HerningMøller Jensens gruppe

AS-59-209

KF5-3217, KF2-8569

KL-4064

Ole Møller Jensen (FHM 14929)