Sabotage mod Slagtermester Gøttsches Pølsefabrik, 27.05.1944


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Kortudsnit over gerningsområdet. Den saboterede virksomhed er indtegnet med rød skravering.


Rids over virksomheden. De røde cirkler angiver hvor 2 eksplosioner har fundet sted i indgangen til butikken.


Rids over kælderetagen, hvor selve fabrikken lå. Den røde cirkel angiver hvor sprængladningen er eksploderet.


Virksomhedens facade og indgang til butikken. De røde cirkler viser hvor sprængladningerne lå anbragt.


Nærbillede af ødelæggelserne ved butiksindgangen. De røde cirkler viser kraterne efter eksplosionerne.


Ødelæggelserne ved eksplosionsstedet i fyrrummet. Murstenene stammer fra de sammenstyrtede vægge ind til de øvrige kælderrum. Sprængladningens placering ved siden af fabrikkens centralvarmekedel er markeret med rødt.


Kældernedgangen til fyrrummet i pølsefabrikken vist med rødt.


Fragmenter fra en såkaldt "tidsblyant", som blev anvendt til at tidsindstille sprængladningerne.


Stokerfyrets brændselstragt efter en delvis rekonstruktion. Sprængladning var placeret oven på den elektromotor, som drev fyrets brændstoftilførsel. Både motor og gearkasse blev totalt knust, og der blev slået et stort hul i tragten.

Intro

En mindre del af virksomhedens produktion gik til Værnemagten - herunder til kommandanturet, som lå overfor forretningen. Der blev anvendt 3 bomber ved sabotagen.

19032

532896

Bredgade 25

Herning

59 HerningMøller Jensens gruppe

AS-59-209

KF5-3217, KF2-8569

KL-4064

Ole Møller Jensen (FHM 14929)