Sabotage mod Simi Kemisk Fabrik, 19.06.1943


1. Den sabotageramte ejendom set fra gårdspladsen.


Rids over virksomhedens sabotageramte lokaler.


2. Det sabotageramte kælderlokale set fra porten.


3. Det sabotageramte kælderlokale set mod virksomhedens brændselsrum.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Aktionen var rettet mod virksomheden og dens filial beliggende på samme gade. Filialen lå i kælderetagen og var ved politiets ankomst fyldt med brandfolk og vand fra sluksningsarbejdet...

Aktionen var rettet mod virksomheden og dens filial beliggende på samme gade. Filialen lå i kælderetagen og var ved politiets ankomst fyldt med brandfolk og vand fra sluksningsarbejdet. En eksplosion havde trykket portene mod gården og en af væggene ud, og flammerne fra den efterfølgende brand fortærede alt træværket. En ovenliggende forretning, som ikke havde anden forbindelse til Simi end adressen, fik sprængt sine vinduer af trykbølgen. Man var usikker på, om eksplosionen var sket som følge af sprængstoffer, eller om der var tale om en antændelse af de brandbare kemikalier i virksomhedslokalet. Ved virksomhedsbygningen var et garageanlæg med 3 garager blevet antændt, og var fuldstændigt raserede. En personbil samt råvarer som voks, parafin, terpentin og lignende var brændt.

31204

873712

Valby Langgade 197-199/264

København

0 København

Holger Danske

Tom Søndergård og Jens Lillelund

AS-15426

HD's liste, Bæklund (FHM 13974), "Finlands-Peter" og dennes bror

Peter Birkelund: Sabotør i Holger Danske, 2015.