Sabotage mod Schmidt & Mortensens Kassefabrik og Trælast, 20.08.1943


Nærbillede af brandtomten.


Den nedbrændte kassefabrik.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Ilden var opstået i nogle fiskekasser, øjensynligt med to forskellige arnesteder. En klump sammenbrændt masse, der kunne være fosfor, viste, at der var tale om en brandbombe. Størstedelen af virksomheden blev helt eller delvist ødelagt af branden og af vandet fra slukningsarbejdet...

Ilden var opstået i nogle fiskekasser, øjensynligt med to forskellige arnesteder. En klump sammenbrændt masse, der kunne være fosfor, viste, at der var tale om en brandbombe. Størstedelen af virksomheden blev helt eller delvist ødelagt af branden og af vandet fra slukningsarbejdet. Branden var startet i lagerrummet, hvor man havde opbevaret træuld og andet træmateriale, der var meget brandbart. Under slukningsarbejdet udbrød der ligeledes brand i nogle nærliggende stabler af fiskekasser. Også her blev der fundet rester af tidsindstillede brandbomber.

43612

1221136

Nyhavn (Ny Fiskerihavn, mellem Blumesvej i nordøst, havnemolens 4 bassin i nordvest, statsbanens spor i sydvest)

Esbjerg

64 EsbjergH.P. Poulsen

AS-64-830

KF5-843

KL-1388, KL-1443, KL-1416Aage Trommer: Modstandsarbejde i nærbillede, 1973, s. 81.