Sabotage mod Ringsted Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, 22.07.1943


Brandtomten set udefra. Den venstre pil angiver virksomhedens tromlelager, mens den højre viser støbehallen.


Rids over jernstøberiet. De røde krydser angiver brandbombernes placering.


Virksomhedens støberihal set indefra.


Virksomhedens støberihal set indefra.


Virksomhedens tromlelager set indefra.


Den sorte pil i bunden af billedet angiver hvor en af brandbomberne var anbragt.


Den sorte pil i midten af billedet angiver hvor en af brandbomberne var anbragt.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Modstandsfolk plantede 3 engelske brandbomber i 3 af virksomhedens lagre, dog blev 2 brandbomber opdaget og slukket før der forekom en egentlig eksplosion. Den sidste gik af og forårsagede stor skade på fabrikkens nye hal...

Modstandsfolk plantede 3 engelske brandbomber i 3 af virksomhedens lagre, dog blev 2 brandbomber opdaget og slukket før der forekom en egentlig eksplosion. Den sidste gik af og forårsagede stor skade på fabrikkens nye hal. Virksomheden arbejdede kun i ringe grad for Værnemagten, i det de var underleverandører til et andet firma der dog arbejdede for Værnemagten.

131141

3671948

Balstrupvej 52

Ringsted

13 Ringsted

AS-13-118

KF5-598

KL-1114