Sabotage mod Ribe Møbelfabrik og Ford Motor Co., 13.03.1943


Ribe Autoforretning set indefra.


Kortudsnit som viser lokalområdet og gerningsstedet.


Situationsrids over fabrikskomplekset og de omkringliggende bygninger.


Grundrids over Missionshotellet, værkstedsbygningens genbo, som også blev udsat for brandstiftelse.


Grundrids over den bygning, som husede de sabotageramte virksomheder. De røde kryds angiver XXX


Ribe Automobillager efter sabotagen den 13. marts 1943.


Ribe Automobillager efter sabotagen den 13. marts 1943.


Ribe Automobillager efter sabotagen den 13. marts 1943.


Ribe Automobillager efter sabotagen den 13. marts 1943.


Ribe Automobillager efter sabotagen den 13. marts 1943.


Afbrændt bil ved Missionshotellets garage.


Virksomhedsbygningens facade mod gaden, set fra vest.


Virksomhedsbygningen set fra syd.


Virksomhedsbygningens sydlige ende, set fra vest.


Nærmere billede af virksomhedsbygningen set fra syd.


Virksomhedsbygningen set fra sydvest.


Virksomhedsbygningens gavl set fra syd.


Virksomhedskompleksets gårdsplads set fra sydøst.


Den nordlige del af virksomhedsbygningens facade set fra øst.


Den sydlige del af virksomhedsbygningens facade set fra øst.


Avisudklip omhandlende sabotagen. Udklippene er fra dagbladet "Vestkysten" den 16. marts 1943.


Mikrofotografi af brudkanten på en gummiledning til benzintilførsel. Fotografiet er taget med henblik på at afdække hvilket værktøj, om noget, sabotørerne har brugt. Dette lod sig imidlertid ikke afgøre.


Ribe Autoforretning set indefra.


Avisudklip omhandlende sabotagen. Udklippet er fra dagbladet "Vestkysten" den 13. marts 1943.


Mikrofotografi af brudkanten på en gummiledning til benzintilførsel. Dette brud er et politiet selv har lavet i sammenligningsøjemed.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Værkstederne arbejdede for Værnemagten, og der blev ligeledes opbevaret tyske biler i bygningskomplekset. Man fandt efterfølgende 3 arnesteder med spor af brandbar væske, muligvis celluloselak.

358604

10040912

Banegårdsplads

Ribe

65 RibeNiels Aage Skov

AS-65-102

KF5-526, KF5-550, KF5-804

KL-712, KL-688, KL-990, KL-687, KL-894, KL-701, KL-709Aage Trommer: Modstandsarbejde i nærbillede, 1973, s. 86.