Sabotage mod Ribe Møbelfabrik, Ford Motor Co. og Mekaniker Holms værksted, 13.03.1943


Virksomhedsbygningen set fra syd.


Kortudsnit som viser lokalområdet og gerningsstedet.


Situationsrids over fabrikskomplekset og de omkringliggende bygninger.


Grundrids over Missionshotellet, værkstedsbygningens genbo, som også blev udsat for brandstiftelse.


Grundrids over den bygning, som husede de sabotageramte virksomheder. De røde kryds angiver arnestedernes palcering.


Ribe Autoforretning set indefra.


Ribe Automobillager efter sabotagen den 13. marts 1943.


Ribe Automobillager efter sabotagen den 13. marts 1943.


Ribe Automobillager efter sabotagen den 13. marts 1943.


Ribe Automobillager efter sabotagen den 13. marts 1943.


Afbrændt bil ved Missionshotellets garage.


Virksomhedsbygningens facade mod gaden, set fra vest.


Ribe Automobillager efter sabotagen den 13. marts 1943.


Virksomhedsbygningens sydlige ende, set fra vest.


Nærmere billede af virksomhedsbygningen set fra syd.


Virksomhedsbygningen set fra sydvest.


Virksomhedsbygningens gavl set fra syd.


Virksomhedskompleksets gårdsplads set fra sydøst.


Den nordlige del af virksomhedsbygningens facade set fra øst.


Den sydlige del af virksomhedsbygningens facade set fra øst.


Ribe Autoforretning set indefra.


Mikrofotografi af brudkanten på en gummiledning til benzintilførsel. Fotografiet er taget med henblik på at afdække hvilket værktøj, om noget, sabotørerne har brugt. Dette lod sig imidlertid ikke afgøre.


Mikrofotografi af brudkanten på en gummiledning til benzintilførsel. Dette brud er et politiet selv har lavet i sammenligningsøjemed.


Avisudklip omhandlende sabotagen. Udklippet er fra dagbladet "Vestkysten" den 13. marts 1943.


Avisudklip omhandlende sabotagen. Udklippene er fra dagbladet "Vestkysten" den 16. marts 1943.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Værkstederne arbejdede for Værnemagten, og der blev ligeledes opbevaret tyske biler i bygningskomplekset. Virksomhedskomplekset bestod af en 3-etagers fabriksbygning og flere mindre tilbygninger...

Værkstederne arbejdede for Værnemagten, og der blev ligeledes opbevaret tyske biler i bygningskomplekset. Virksomhedskomplekset bestod af en 3-etagers fabriksbygning og flere mindre tilbygninger. På grund af det arbejde, som foregik i virksomhederne, var de fyldt med benzin, cellulose, iltflasker og andre brandbare ting. Ca. en halv time efter brandens opståen hørtes flere dumbe brag, og flammerne blev slynget omkring 100 meter op over hustagene. Virksomheden var hurtigt et sydende ildhav, og varmen truede de overfor beliggende bygninger, herunder et gasværk. Kun kedelhuset slap flammernes hærgen i møbelfabrikken, mens 17 biler, 3 motorcykler og flere landbrugsmaskiner enten udbrændte eller blev lettere beskadigede. Man fandt efterfølgende 3 arnesteder med spor af brandbar væske, muligvis celluloselak.

358604

10040912

Sct. Nicolaj Gade (Matrikel 516A)

Ribe

65 RibeNiels Aage Skov

AS-65-102

KF5-526, KF5-550, KF5-804

KL-712, KL-688, KL-990, KL-687, KL-894, KL-701, KL-709Aage Trommer: Modstandsarbejde i nærbillede, 1973, s. 86.