Sabotage mod Reinhardts Automobilværksted, 06.02.1944


Den sprængte bygning set fra garagekompleksets gård.


Rids over det garageanlæg, hvori virksomheden havde til huse. Den sprængte bygning er markeret med rødt.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

En gruppe på 6 bevæbnede sabotører trængte ind på virksomheden og holdt de 2 danske sabotagevagter op. De anbragte sprængbomber, som totalt ødelagde virksomhedens kontor og lager. Efterfølgende fandt den tyske sprængningskommando en ueksploderet sprængbombe i en motorvogn.

146450

4100600

Hjørnet Lyngbyvej 36/Sejrøgade 2-4

København

0 København

Holger DanskeAS-20925

KF5-1202

KL-2793Peter Birkelund: Sabotør i Holger Danske, 2015.