Sabotage mod Privatbanens Lokomotivremise og Værksteder, 15.08.1943


Privatbanernes remise i Aalborg efter sabotagen den 15. august 1943.


Kortudsnit over området. Gerningsstedet er markeret med rødt.


Rids over gerningsstedet.


Remisens bagside mod Vestre Landgrøft.


De 6 remiser set fra drejeskiven.


Lokomotiv nr. 34 med venstre fødeventil sprængt.


Lokomotiv nr. 29 med højre cylinder sprængt.


Lokomotiv nr. 40 med venstre cylinder sprængt.


Lokomotiv nr. 28 med skorstenen bortsprængt og hul sprængt fra oven og ned til røgkammeret.


Lokomotiv nr. 32. Der er sprængt hul ned til rørkammeret i forenden af lokomotivet.


En tåregasbombe fundet på gerningsstedet. A viser den i hel stand, B med låget taget af, og C med indholdet taget ud.


Lokomotiv nr. 27 med højre fødeventil sprængt.


Sikkerhedslunte med tændstikhoved fundet på gerningsstedet.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

6 lokomotiver tilhørende Privatbanen blev ødelagt, og halvdelen af Privatbanens remise blev sprængt i luften.

84597

2368716

Ålborg Ladegård

Ålborg

48 ÅlborgHeins og J.P. Jensen

AS-48-1745

KF4-4135

KL-1351