Sabotage mod Peder Nielsen Maskinfabrik A/S, 11.01.1944


7. Gerningsstedet set fra sydvest. Pilene til venstre viser de 2 lakovne, mens pilen til højre markerer snedkeriets placering.


Rids over fabriksområdet. Ridset viser den tredelte fabriksopbygning.


Nærmere rids over "Den gamle fabrik".


8. Transformatorrummet set fra vest.


9. Virksomhedens indgang fra Nørregade.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Størstedelen af skaden ramte bygningen med virksomhedens snedkerværksted, men det lader til at transformatorrummet har været sabotørernes virkelige mål. En ødelæggelse af dette ville lægge arbejdet ned i alle virksomhedens 3 afdelinger.

15616

437248

Nørregade 25 (se rids)

Brønderslev

52 Hjørring

AS-52-277

KF5-1110