Sabotage mod Nørrebro Dampvaskeri, 01.05.1943


I. Vaskeriets facade set fra Hejrevej.


Rids over vaskeriets stueetage.


Rids over vaskeriets 1. sal.


II. Vaskeriets facade og port set fra Hejrevej.


III. Vaskeriets gård set mod renseribygningen. Bag hegnet til venstre ligger Hejrevej.


IV. Indgangen til vaskeriets renseri, set fra vaskerihallen.


V. Det indvendige af vaskeriets renseribygning.


VI. Det nordlige hjørne af strygestuen på virksomhedens 1. sal. Ildens arnested fandtes i dette lokale, hvor også taget har lidt skade under branden.


VII. Det nordøstlige hjørne af strygestuen på virksomhedens 1. sal. På billedet ses vaskeriets sodsværtede strygebrætter.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden arbejdede for Værnemagten med vask og rens af uniformer. 6 bevæbnede sabotører overmandede nattevagten da han var ved at lukke sig ind, hvorefter de bandt ham og anbragte 2 brandbomber og en sprængladning i lokalerne...

Virksomheden arbejdede for Værnemagten med vask og rens af uniformer. 6 bevæbnede sabotører overmandede nattevagten da han var ved at lukke sig ind, hvorefter de bandt ham og anbragte 2 brandbomber og en sprængladning i lokalerne. Så godt som alt tøjet i strygestuen brændte, og ilden fik fat i loftet, som et sted blev gennembrændt. Lunten på sprængladningen havde været antændt, men var gået ud inden ladningen detonerede, hvorfor en eksplosion blev undgået.

20441

572348

Hejrevej 5

København

0 København

BOPA

E. Saxtorph og 5 unavngivne personer

AS-14453

KF5-464

KL-794Niels Alkil: Besættelsestidens fakta, 2. bind, 1946. Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.