Sabotage mod M.P. Pedersens Radiofabrik, 16.07.1943


Nærbillede af ødelæggelserne. Sprængladningen slog hul i både mur og gulv.


Rids over virksomhedens 2. sal.


Rids over virksomhedens 1. sal og tagetage. Bomben var anbragt i monteringshallen på 1. sal, hvor rødskravering viser skader efter den efterfølgende brand.


Virksomhedens ødelagte facade set fra gården.


Monteringshallen set indefra. I baggrunden anes det hul, som eksplosionen sprængte i muren.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden arbejdede ikke for Værnemagten på tidspunktet for sabotagen, men havde tidligere bygget radioanlæg til tyske ubåde. Produktionen var kun indstillet pga. mangel på materialer, og der forelå fortsat tyske vareordrer...

Virksomheden arbejdede ikke for Værnemagten på tidspunktet for sabotagen, men havde tidligere bygget radioanlæg til tyske ubåde. Produktionen var kun indstillet pga. mangel på materialer, og der forelå fortsat tyske vareordrer. Bevæbnede mænd skaffede sig adgang til fabrikken og beordrede personalet ned i gården. En særdeles kraftig sprængladning blev derefter anbragt ved en drejebænk i monteringshallen, som blev fuldstændigt raseret. Eksplosionen slog ligeledes hul i både murværket og loftet over sprængningsstedet. Inden detonationen havde sabotørerne hældt benzin eller anden Brandbar væske ud i lokalet.

68152

1908256

Lille Strandstræde 14

København

0 København

BOPA

Preben Sørensen, Søren Olsen og Jørgen Jespersen

AS-16119

KF5-570

KL-1065Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.