Sabotage mod Landinspektør Aage Alexander Zoffmanns bopæl, 10.04.1944


Villaejendommen set fra syd.


Rids over villaens indretning. Det brandbeskadigede kontor er markeret ved rød skravering. "a" og "b" viser steder, hvor politiet efterfølgende fandt opkast, der sandsynligvis stammede fra gerningsmanden.


Villaejendommen set fra nord.


Det brandhærgede kontor.


Det brandhærgede kontor. Den stiplede linje viser det formentlige arnested.


Det brandhærgede kontor.


Villaens entré med trappe til overetagen.


Villaens spisestue. De røde pile markerer det fundne opkast, som formentlig er fra gerningsmanden.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Landinspektøren udførte betydeligt opmålingsarbejde for Værnemagten i Jylland, og tilkendegav ofte sine tyskvenlige sympatier. Køkkendøren blev fundet ulåst, og i køkkenet og dagligstuen lå større mængder opkast - formentlig fra gerningsmanden...

Landinspektøren udførte betydeligt opmålingsarbejde for Værnemagten i Jylland, og tilkendegav ofte sine tyskvenlige sympatier. Køkkendøren blev fundet ulåst, og i køkkenet og dagligstuen lå større mængder opkast - formentlig fra gerningsmanden. Kontoret var stærkt raseret af branden, ligesom at malingen på døre og træværk samt loftet var beskadiget af ilden. Ilden var antændt lige inden for døren til kontoret, hvor den havde nået loftet og ødelagt et vægskab. Branden var øjensynligt startet ved hjælp af papirrester, ligesom at puderne fra sofa og lænestole ikke lå på deres vante pladser.

25333

709324

Vestergade 41

Herning

59 Herning

AS-59-195KL-3315