Sabotage mod L.E. Bruuns Mælkekondenseringsfabrik A/S, 20.11.1943


Fabrikken set fra øst. Den blå streg viser fabrikkens hovedindgang.


Situationsrids over gerningsstedet.


Grundrids med indtegnede sprængningssteder.


Den sprængte dynamo.


Fabrikken set fra nordvest. Yderst til højre er fyrrummet markeret, mens maskinhallen er udpeget i midten.


Det sprængte fyr.


Fabrikkens fyrrum set fra nordvest. Markeret med blå er "vendevinduerne", hvorigennem politiet mente sabotørerne havde skaffet sig adgang til fabrikken.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden arbejdede udelukkende for Værnemagten. 3 sprængladninger anbragtes i fabrikkens fyrrum og maskinhal, hvorved bl.a. en stor dynamo blev sprængt.

23937

670236

Sct. Cathrine Vej 44 (se rids)

Hjørring

52 Hjørring

AS-52-257

KF5-971

KL-2248