Sabotage mod L.E. Bruuns Mælkekondenseringsfabrik A/S, 04.12.1943


Fabrikken set fra nordvest. Til højre i billedet ses fyrrummet, og aller yderst til ventre ses den dør, hvorigennem sabotørerne har skaffet sig adgang til fabrikken.


Situationsrids over gerningsstedet.


Fabrikken set fra øst. Pilen markerer hovedindgangen, lige inden for hvilken den sprængte dynamo stod placeret.


Den sprængte dynamo.


Fabrikken set fra vest. Midt i billedet ses de vinduer, hvorigennem man havde skaffet sig adgang ved en lignende sabotage ca. 14 dage tidligere.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

En sprængladning anbragtes ved en dynamo. Virksomheden havde 2 uger tidligere været udsat for en lignende sabotage, men producerede fortsat i overvejende grad for Værnemagten.

10079

282212

Sct. Cathrine Vej 44 (se rids)

Hjørring

52 Hjørring

AS-52-264

KF5-1004

KL-2289