Sabotage mod L.C. Jørgensens Maskinfabrik, 08.04.1943


1. Maskinhallen set fra døren "c". På gulvet i forgrunden til højre ses den ødelagte elektromotor og i baggrunden døren "d", begge udpeget med rødt.


Rids over maskinværkstedets lokaler. Bogstaverne viser forskellige adgangsveje til fabrikken. Døren "f" var spærret af en filebænk og brugtes ikke.


Situationsplan over ejendomskomplekset. Bogstaverne viser forskellige adgangsveje til fabrikken.


2. Virksomhedens fræsemaskine med brud i topstykke og leje. Den røde streg viser brudstedet.


3. En del af maskinhallen set mod elevatoren. Forrest til højre er udpeget forpartiet til den beskadigede fræser, mens der bagerst i billedet ses den ødelagte drejebænk.


4. Nærbillede af den sprængte drejebænk. Den røde streg viser brudstedet.


5. Nærbillede af den sprængte elektromotor. På væggen sidder en igangsætter.


6. Den ødelagte drejebænk foran vinduet. Til højre porten "b".


7. Maskinhallen set mod døren "c". Fra venstre er udpeget døren "c", den sprængte drejebænk, og i forgrunden til højre porten "b".


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden fremstillede våbendele for Dansk Industri Syndikat. Mindst 5 bevæbnede sabotører holdt arbejderne op og anbragte i hvert fald 3 sprængladninger i fabrikkens lokaler...

Virksomheden fremstillede våbendele for Dansk Industri Syndikat. Mindst 5 bevæbnede sabotører holdt arbejderne op og anbragte i hvert fald 3 sprængladninger i fabrikkens lokaler. Ved eksplosionerne blev en elektromotor sprængt og en fræsemaskine samt en drejebænk beskadiget, mens alle vinduer og døre blev revet af karmene eller slået i stykker af trykket.

23175

648900

Ryesgade 112

København

0 København

BOPA

Johan Sørensen, K.B. Jensen, Karl S. Nielsen og Børge Thing

AS-14020

KF5-428

KL-713Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.