Sabotage mod Korn & Foderkompagniets skur, 18.07.1942


Facaden ud mod Søndre Skraavej. Bogstaverne angiver adgangsstederne til lageret og vises også på ridset over bygningen.


Rids over lagerskuret. På ridset er indtegnet de steder, hvorfra de øvrige billeder er taget.


Specialrids over brandens arnested.


Skuret set fra Sdr. Kystværnsvej. Bogstaverne angiver adgangsstederne til lageret og vises også på ridset over bygningen.


Brandens arnested mellem stablerne af egeplanker. Den røde pil viser hvor metalrammen til lagerets ovenlysvindue lå.


Brandens arnested mellem stablerne af egeplanker.


Forkulningen på gulvet ved arnestedet. Ud fra dette skønnede politiet, at der havde været anvendt en brandbar væske, sandsyndligvis petroleum, som tændmiddel.


Stumper af nedstrygerklinger fundet i asken. Nedstrygeren har med al sandsynlighed været anvendt til at gennemskære låsen på den ene dør ind til lageret.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Brand påsat i den del af Korn & Foderkompagniets skur D, som Værnemagten havde lejet til opbevaring af bl.a. egeplanker. Ved aktionen anvendtes petroleum som tændmiddel.

16000

448000

Mellem Søndre Kystværnsvej og Skråvej

Århus

41 ÅrhusHenry Mogensen og Jahnus Rahbæk

AS-41-443, AS-19-86

KF5-549Henry Mogensen (FHM 14171)