Sabotage mod Kjøbenhavns Frihavns Aktieselskab, 11.05.1943


I. Skuret nr. 15-16 set sydfra, fra dør nr. 16.


Rids over virksomheden og området omkring denne.


II. Skuret nr. 15-16 set sydfra, fra dør nr. 15.


III. Skuret nr. 15-16 set nordfra, fra dør nr. 16.


IV. Lageret af sivmåtter i skuret nr. 15-16.


V. Skuret nr. 15-16 set nordfra, fra dør nr. 15.


VI. Skuret nr. 15-16 set indefra mod vest.


VII. Det brandskadede skur nr. 15-16 set fra nordøst.


VIII. Skurenes nordlige gavl set fra syd.


IX. Den sydlige gavl på skuret nr. 15-16.


X. Brandstedet set udefra. Billedet er taget 5 minutter efter, at ilden brød igennem bygningens tag.


XI. Skuret nr. 13-14 indefra, set mod øst.


XII. Skuret nr. 13-14 indefra, set mod nord.


XIII. Skurene 13-14 og 15-16 set fra nabovirksomheden "Det Danske Kulkompagni".


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Selskabets tømmerskur benyttedes af Værnemagten som lager for madrasser. Ukendte gerningsmænd antændte lagerbygningen og forsagede en del skade på bygningen.

100605

2816940

Tømmerkaj

København

0 København

AS-14622

KF5-489

Niels Alkil: Besættelsestidens fakta, 2. bind, 1946.