Sabotage mod Kastellets garager, 01.09.1942


IV. Denne lastbil stod umiddelbart ved siden af motorcyklen, hvorfor ilden forplantede sig hertil.


Kortudsnit som viser Kastellets område.


Situationsrids over gerningsstedet.


III. Den motorcykel, hvori ilden efter det oplyste opstod.


V. De garagepladser hvor køretøjerne stod.


VI. De brandramte køretøjer på deres garagepladser.


VII. De brandramte køretøjer på deres garagepladser.


VIII. Garagerne set lidt på afstand.


IX. Kastellets gårdsplads med garager og parkerede køretøjer.


X. Parkerede biler i garageanlæggene.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Ukendte sabotører trængte ind på Kastellets garageanlæg og brækkede låsene til de enkelte garager op. Herefter fjernede man de opsatte ildslukkere, samt væltede en kasse med sand der ligeledes skulle bruges i tilfælde af ild. Sabotørerne satte derefter ild på en motorcykels benzintank...

Ukendte sabotører trængte ind på Kastellets garageanlæg og brækkede låsene til de enkelte garager op. Herefter fjernede man de opsatte ildslukkere, samt væltede en kasse med sand der ligeledes skulle bruges i tilfælde af ild. Sabotørerne satte derefter ild på en motorcykels benzintank. Motorcyklen og en nærtparkeret lastvogn brændte, men ilden blev hurtigt slukket og ingen yderligere skader forekom.

0

0

Gl. Hovedvagt, Kastellet 1

København

0 København

AS-10424