Sabotage mod K.A. Hartmanns maskinfabrik, 11.09.1943


2. Maskinfabrikken set fra Vermundsgade. Presseningerne langs facaden dækker for huller efter eksplosionen.


Rids over maskinfabrikkens lokaler.


4. Sprængningsstedet og de omkringstående maskiner.


5. Den del af maskinhallen, der ligger ud mod Vermundsgade. Den røde pil viser ned mod bombekrateret.


3. Nærbillede af sprængningsstedet. Den røde stiplede linje angiver bombekrateret.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden arbejdede ikke direkte for Værnemagten, men leverede generatormateriale og reservedele til biler til fabrikker, der gjorde. En sprængladning på 10 kg. blev, på trods af sabotagevagterne, kastet ind gennem et vindue i ubemærkethed...

Virksomheden arbejdede ikke direkte for Værnemagten, men leverede generatormateriale og reservedele til biler til fabrikker, der gjorde. En sprængladning på 10 kg. blev, på trods af sabotagevagterne, kastet ind gennem et vindue i ubemærkethed. Ved eksplosionen blev inventar og elinstallationer ødelagt, mens murværket blev beskadiget. En vagt blev ligeledes såret og flere lejligheder i nærheden ødelagt.

72754

2037112

Vermundsgade 5

København

0 København

BOPAAS-17580

KF5-794

KL-1669

HH's liste

Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997. EL-rapport.