Sabotage mod Ingeniør Harald Andersens maskinfabrik, 22.05.1944


Det sprængte maskinværksted set fra 5. sal i naboejendommen.


Rids over maskinfabrikken og de omkringliggende ejendomme.


Udblik over gården mellem Ndr. Frihavnsgade og Lindenovsgade ved vintertide. Harald Andersens Maskinfabrik lå i bygningen med det skrånende tag forrest i billedet.


Gården mellem Ndr. Frihavnsgade og Lindenovsgade efter sprængningen af Harald Andersens Maskinfabrik, som havde til huse i bygningen i forgrunden.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Maskinværkstedet lå i gården, i den østlige ende af en stor fritliggende træbarak. 7 pistolbevæbnede mænd tiltvang sig adgang til bygningen og holdt de 2 arbejdere op. Efter at have anbragt sprængladningen fulgte sabotørerne de 2 arbejdede væk fra pladsen, hvorefter de forsvandt på cykel...

Maskinværkstedet lå i gården, i den østlige ende af en stor fritliggende træbarak. 7 pistolbevæbnede mænd tiltvang sig adgang til bygningen og holdt de 2 arbejdere op. Efter at have anbragt sprængladningen fulgte sabotørerne de 2 arbejdede væk fra pladsen, hvorefter de forsvandt på cykel. Ved eksplosionen var barakkens vægge væltet ud til siderne, og maskinerne blev ødelagt. Karmen til et ovenlysvindue i barakken var slynget over beboelsesejendommene på 5 etager og lå midt på Lindenowsgade. En tricotagefabrik i samme barak fik systuen fuldstændigt raseret, mens fabrikkens væveri derimod var relativt uskadt.

60397

1691116

Lindenowsgade 1-3

København

0 København

Holger Danske

Henning Winter og "Kalle"

AS-23547KL-3907Hans Edvard Teglers: Sabotage. Amatørernes oprør, 1961. Peter Birkelund: Sabotør i Holger Danske, 2015.