Sabotage mod Hugo Dorphs konfektionsfabrik, 15.05.1943


II. Sprængningsstederne set fra vest.


Kortudsnit over virksomhedens beliggenhed.


Rids over fabriksbygningerne.


I. Sprængningsstederne set fra nordvest.


III. Fabriksbygningen og maskinmesterboligen set fra sydøst.


IV. Sprængningsstedet "I" og kedlens mandehul set fra vest.


V. Fabriksskorstenen med sprængningsstedet "II" set fra nord.


VI. Fyrpladsen i virksomhedens kælder med kedlen i baggrunden.


VII. Nærbillede af hullet i skillevæggen mellem trappegangen og et af lokalerne i stueetagen.


VIII. Den opbrudte dør i stueetagen hvorigennem man har skaffet sig adgang til bygningen. De sprængte mure og døre over fyrrummet ses gennem døråbningen.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden havde tidligere leveret uniformer til Værnemagten. Sabotører anbragte flere brand- og sprængladninger i stueetagen, herunder i kedelhuset og i fabriksskorstenen. Som følge af detonationerne var overdelen af kedlen bortsprængt og vægge og døre knust...

Virksomheden havde tidligere leveret uniformer til Værnemagten. Sabotører anbragte flere brand- og sprængladninger i stueetagen, herunder i kedelhuset og i fabriksskorstenen. Som følge af detonationerne var overdelen af kedlen bortsprængt og vægge og døre knust. Skorstenen tog ringe skade, blot var murstenene afskallede der hvor bomben havde hængt. Man fandt efterfølgende 4 uantændte brandbomber og 4 flasker med benzin i fabrikslokalerne.

13398

375144

Kirkevej

Tåstrup

3 Københavns Amt Søndre Birk

BOPA

H.E. Teglers og J. Jespersen

AS-3-365, AS-3-356

KF5-490HH's liste og Hans Edvard Teglers (FHM 14301)

Hans Edvard Teglers: Sabotage. Amatørernes oprør, 1961, s. 481. Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.