Sabotage mod Hou Savværk & Træindustri, 07.03.1943


Oplagsskuret under slukningsarbejdet.


Brandtomten set fra nord under slukningsarbejdet.


Brandtomten. Med rød pil er markeret nabobygningens skorsten, som under opklaringsarbejdet blev anset for at være en mulig årsag til branden.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

De 3 sabotører arbejdede hhv. på savværket og på den møbelfabrik, som lå på etagen oven over. Branden antændtes ved hjælp af en hjemmelavet anordning, hvor viseren på et vækkeur styrede sammenblandingen af de kemikalier, som skulle starte branden.

100162

2804536

For enden af Thunøgade

Hou

40 Ning-Hads Herred

AS-40-48

KF5-998

KL-12099