Sabotage mod Horsens Honningdepot, 13.11.1943


Virksomhedens gavl. Med rød pil er markeret den trækventil, hvorigennem sprængladningen blev skubbet ind i bygningen.


Rids over virksomhedens hovedbygning. Krydset viser det sted, hvor sprængladningen var anbragt.


Virksomhedens kontorlokaler. Den røde pil viser hvor sprængladningen eksploderede.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden leverede udelukkende til Værnemagten. Sprængladningen var placeret under gulvet i kontoret, således at gulvet blev revet fuldstændigt op. Samtidig blev alle møblerne ødelagt. Nogle bøtter med honning var ligeledes væltet, og honningen løbet ud over gulvet.

13592

380576

Borgmesterbakken 30

Horsens

36 Horsens





AS-36-298

KF5-969

KL-2143