Sabotage mod Holte Badmintonhal, 03.05.1943


Den udbrændte badmintonhal set fra syd.


Rids over den sabotageramte badmintonhal.


Den udbrændte badmintonhal set fra nord.


Skorstenen set fra syd.


Den udbrændte badmintonhal set fra nord.


Nærbillede af gulvet i hallens sydvestlige hjørne.


Nærbilledet af gulvet i hallens sydøstlige hjørne.


Låsene nr. 1, 2 og 3 med dækpladerne fjernet. De røde streger angiver dele af låsemekanismerne, som politiet kunne konstatere havde været brudt op inden branden.


Nøgle med afbrækket nøglekam fundet i lås nr. 2.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

I de seneste måneder havde hallen udelukkende været anvendt til afprøvning af spærreballoner og lignende for Værnemagten. Der var dog ikke opmagasineret balloner eller andet materiel, da sabotagen indtraf...

I de seneste måneder havde hallen udelukkende været anvendt til afprøvning af spærreballoner og lignende for Værnemagten. Der var dog ikke opmagasineret balloner eller andet materiel, da sabotagen indtraf. Ukendte gerningsmænd havde om aftenen sneget sig ind i hallen, og her anbragt en eller to sprængladninger. Ved eksplosionerne var bygningen brudt i brand, og var meget hurtigt omspændt af flammerne. Hallen nedbrændte fuldstændingt, og nogle tørveskure og mindre træskure i umiddelbar nærhed blev ligeledes stærkt beskadiget af ilden.

85830

2403240

Grünevej 6

Holte

2 Københavns Amt Nordre BirkHenning Gjerlupen og Jan Plum

AS-2-292

KF5-3834Henning Gjerlufsen (FHM 14019)

Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.