Sabotage mod Hede Nielsens Acetylen-Fabrik, 02.01.1944


Fabriksbygningen. På billedet ses bygningens vægge presset ud og taget bortsprængt.


Rids over fabrikken. Det røde kryds østligste generator viser hvor sprængladningen var anbragt.


Den østligste af gasgeneratorerne. Den røde cirkel viser 'mandehullet', hvor sprængladningen har siddet. Pilen viser det bortsprængte dæksel.


Nedbrændt skur. Skuret havde været anvendt til opbevaring af isoleringsmateriale og brædder, samt til en høvlebænk og en betonblandemaskine.


Nærbillede af gasgeneratoren. 'Mandehullets' nederste kant viser tegn på trykskade, hvorfor sprængladningen anslås til at have været placeret her.


Bomberester fundet i fabrikken. Nr. 1 viser to antændelsesordninger, såkaldte 'tidsblyanter'. Nr. 2 viser rester af selve sprængladningen.


Eksempler på den anvendte bombetype. De vejede ca. 1300 g. og var af engelsk oprindelse.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Acetylen havde stor betydning for sværindustrien, og brugtes bl.a. ved svejsning. Bygningens tag sprængtes bort, men der kom ringe skade på virksomhedens generatorer. En anonym opringning advarede om den forestående eksplosion.

11121

311388

Konsul Jensensvej 4

Horsens

36 Horsens

Holger DanskeAS-36-328

KF5-1076

Lillelunds arkiv, Rigsarkivet, håndskrevet liste signeret "Mix".