Sabotage mod Hartmanns Maskinfabrik, 03.12.1943


4. Bagsiden af maskinhallen set fra virksomhedens gård.


Situationsrids over Hartmanns Maskinfabrik og nabovirksomhederne.


1. Virksomhedens ene gavl og værksteder set fra nabobygningens tag. Til højre i billedet ses Vermundsgade.


2. Virksomhedens facade set fra Vermundsgade.


3. Stedet hvor den dræbte nattevægter blev fundet på den modsatte side af Vermundsgade. Vægteren blev ved et uheld ramt af gitterdele fra de sprængte vinduer.


5. Virksomhedens smedje og opholdsareal.


6. Ødelæggelserne i maskinhallen set fra endegavlen.


7. Nærbillede af eksplosionsstedet i maskinhallen.


8. 1. sal over eksplosionsstedet.


Det indre af virksomhedens 1. sal.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Fabrikken arbejdede udelukkende for Værnemagten. Fabrikken havde udvidet arbejdsstyrken og arbejdede nu i døgndrift. Fabrikken var svært bevogtet med bevæbnede sabotagevagter med hunde og en vagt i et pansret tårn ved indgangen...

Fabrikken arbejdede udelukkende for Værnemagten. Fabrikken havde udvidet arbejdsstyrken og arbejdede nu i døgndrift. Fabrikken var svært bevogtet med bevæbnede sabotagevagter med hunde og en vagt i et pansret tårn ved indgangen. 3 sabotører forklædt som politibetjente og Civil Beredskabsfolk holdt vagterne op, hvorefter resten af gruppen trængte ind på fabrikken og anbragte en stor 50 kg. sprængbombe midt i produktionshallen. Arbejderne blev kommanderet i virksomhedens bestyttelsesrum og lunten blev tændt. Gaden var afspærret i begge ender, men alligevel kom en nattevægter uforvarende gennem afspærringerne, og blev dræbt af eksplosionen.

928778

26005784

Vermundsgade 5

København

0 København

Holger DanskeAS-19530

KF5-1192

KL-2277

HH's liste og HD's liste