Sabotage mod Grenaa Andelssvineslagteri, 23.02.1945


Grenaa Andelssvineslagteri, fotograferet i perioden 1920-30.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

En pumpe blev ødelagt ved eksplosionen. Samtidig blev 3000 kg. svinefedt stjålet, mens 558 halve svinekroppe blev overhældt med saltsyre. På trods af skaderne blev slagteriets drift imidlertid ikke påvirket af aktionen.

112262

3143336

Østerbrogade 43

Grenå

42 Grenå og Æbeltoft

KL-11473Søren Hansen: Daglige beretninger om begivenheder under den tyske besættelse, 1946, s. 673.