Sabotage mod Grauballe & Co. Uniformfabrik, 25.11.1943


Fabriksbygningen set ude fra gaden.


Situationsplan optaget over virksomheden og bygningerne omkring denne.


Rids over virksomhedens 1. sal.


Virksomhedens maskinværksted i stueetagen.


Det indre af virksomhedens 2. sal.


Stedet hvor sprængladningen er eksploderet på virksomhedens 1. sal.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Af virksomhedens produktion gik 75% til Værnemagten Holger Danskes gruppe 2 (HD2) angreb fabrikken med bombe- og skyttehold. Flere spræng- og brandbomber blev kastet ind gennem vinduerne. Sabotagevagterne forsøgte at slukke brandene, og en blev såret af eksplosionerne.

290246

8126888

Allegade 8B

København

1 Frederiksberg

Holger DanskeAS-1-340

KF5-987

KL-2198, KL-2199

HH's liste

Peter Birkelund: Sabotør i Holger Danske, 2015.