Sabotage mod Garage tilhørende Vognmand Hans Petersen, 27.05.1944


Garagebygningen set fra gården. De fire røde streger viser de beskadigede lastbiler.


Rids over det sabotageramte garageanlæg.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Vognmanden kørte for Værnemagten i Sandholm- og Høveltelejrene, og havde vogne i Jylland til at køre for den tyske civilie og militære entreprenørorganisation "Todt", som bl.a. havde ansvaret for opførelsen af Atlantvolden...

Vognmanden kørte for Værnemagten i Sandholm- og Høveltelejrene, og havde vogne i Jylland til at køre for den tyske civilie og militære entreprenørorganisation "Todt", som bl.a. havde ansvaret for opførelsen af Atlantvolden. En sprængladning anbragt på en af vognmandens biler ude i byen ødelagde motoren og knuste en del ruder i området. Samtidig havde man anbragt flere sprængladninger på vogne i selve garagekomplekset, hvorved 4 lastvogne blev ødelagt.

11262

315336

Buddingevej 103

Lyngby

2 Københavns Amt Nordre Birk

AS-2-913

KF4-5326, KF5-1572

KL-4135, KL-4105