Sabotage mod Firmaet Dreschler Papirvarelager og Transformationstation, 12.08.1943


2. Nærbillede af den ødelagte transformator.


Rids over virksomhedens bygninger og gård. Brandbombernes placering i papirlageret er indtegnet med sorte kryds.


1. Den sprængte transformator set fra gården.


3. Det knuste tag over transformatoren.


4. Sværtningen af beboelseshusets gavl over eksplosionsstedet.


5. Papirlageret set fra gårdspladsen.


6. Nærbillede af det sted, hvor den nordligste brandbombe blev fundet.


7. Nærbillede af det sted, hvor den sydligste brandbombe blev fundet.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden handlede med Værnemagten, og havde været omtalt i illegale blade. Sabotagen var rettet dels mod pairvarelageret og dels mod den transformatorstation, som forsynede firmaet med strøm...

Virksomheden handlede med Værnemagten, og havde været omtalt i illegale blade. Sabotagen var rettet dels mod pairvarelageret og dels mod den transformatorstation, som forsynede firmaet med strøm. Papirlageret blev sat i brand ved hjælp af brandbomber, og der anbragtes en sprængladning under taget ved tranformatoren - sandsynligvis af engelsk oprindelse. Ved eksplosionen blev taget revet op og splintret, og gavlen ind til nabobygningen blev sværtet op til 3. sals højde. Flere svære kabler blev ligeledes revet i stykker og både dør og dørramme flået ud af murværket.

27582

772296

Vesterbrogade 93-95

København

0 København

BOPA

K.K.

AS-16745

KF5-625

KL-1349

HH's liste

Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.