Sabotage mod Fabrikant P. Ljungberg, 27.08.1943


Fabriksbygningens facade set fra gården.


Rids over virksomhedens fabrikslokaler i stue- og kælderetagerne.


Nærbillede af ødelæggelserne i stueetagerne. Set fra højre viser de to sorte streger placeringen af sprængladningerne "a" og "b".


Nærbillede af ødelæggelserne i stueetagerne. Set fra venstre viser de to sorte streger placeringen af sprængladningerne "b" og "c".


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Carl Dencks Røntgentekniske Fabrik, som leverede ca. halvdelen af sin produktion til Værnemagten, havde lager i halvdelen af bygningen, som også husede Danske Tidsskrifters Forlag & Trykkeri. Sabotørerne anbragte 3 sprængladninger i fabriksbygnings stueetage...

Carl Dencks Røntgentekniske Fabrik, som leverede ca. halvdelen af sin produktion til Værnemagten, havde lager i halvdelen af bygningen, som også husede Danske Tidsskrifters Forlag & Trykkeri. Sabotørerne anbragte 3 sprængladninger i fabriksbygnings stueetage. Ved eksplosionerne blev inventar og maskiner ødelagt, og døre og vinduer var knust og revet af hængslerne. 3 tilfældige personer i umiddelbar nærhed af fabrikken blev holdt op mens aktionen foregik.

20015

560420

Aaboulevarden 32

København

0 København

BOPAAS-17040

KF5-720

KL-1454

Børge Jacobsen (FHM 14064)