Sabotage mod Espe Møbelfabrik, 13.04.1943


5. Brandtomten og beboelseshuset set i retning mod vest.


Kortudsnit over gerningsområdet. Den brandhærgede møbelfabrik er markeret ved en rød pil.


Grundrids over fabrikken og nærområdet. Vinklerne på politiets fotografier er vist ved de grønne tal.


Grundrids over fabrikkens 1. etage.


2. Fabrikken inden branden. Ilden opstod i det nærmeste hjørne.


8. Brandtomten set fra vest.


9. Brandtomten set fra taget af lagerskuret.


10. Gulvet i fabriksbygningens nordlige hjørne. Der har foregået en delvis oprydning inden billedet blev taget.


11. Gulvet i fabriksbygningens nordlige hjørne, set fra det sydlige vindue i østgavlen. Der har foregået en delvis oprydning inden billedet blev taget.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Ildspåsættelse af Espe Møbelfabrik. Fabrikken var ejet af E.O. Hansen, som var kendt værnemager. Virksomheden antændtes med et bål af stablede stole.

375605

10516940

Langgade 22

Espe

26 Fåborg

AS-26-51

KF5-538

KL-969