Sabotage mod Entreprenørfirmaet Nordjyden, 17.03.1945


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Ved en lignende aktion i januar var firmaets vagthund, en hanhund, blevet pacificeret ved hjælp af en til formålet medbragt hunhund. Ved begge aktioner antændtes bål i virksomheden, som bl.a. fremstillede barakker for Værnemagten.

10407

291396

Anchersvej 2 (Michael Anchers Vej?)

Ålborg

48 ÅlborgKF5-3549

KL-13234