Sabotage mod Emil Christensens Fiskeeksportørforretning, 06.08.1943


Emil Christensens Fiskeeksportørforretning efter sabotagen den 6. august 1943.


Kortudsnit hvorpå brandstedets placering er markeret ved rød skravering.


Rids over virksomhedens bygninger.


Emil Christensens Fiskeeksportørforretning efter sabotagen den 6. august 1943.


I. Brandstedet set fra nordvest.


II. Brandstedet set fra syd.


III. De nedbrændte pakkeskure ved slæbestedet set mod vest.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Bygningen inddelt i fiskepakhuse, og var lejet ud til 15 forskellige fiskeeksportfirmaer, som bl.a. leverede fisk til Tyskland. Ilden bredte sig til en nærliggende oplagsplads for fiskekasser, hvorfor omkring 400.000 fiskekasser brændte op...

Bygningen inddelt i fiskepakhuse, og var lejet ud til 15 forskellige fiskeeksportfirmaer, som bl.a. leverede fisk til Tyskland. Ilden bredte sig til en nærliggende oplagsplads for fiskekasser, hvorfor omkring 400.000 fiskekasser brændte op. Sabotørerne havde sandsynligvis brugt benzin eller petroleum, til hvilket der var let adgang til på stedet, til at antænde branden, men det lod sig ikke afgøre hvor arnestederne var. Til politiets ultilfredshed indfandt sig under slukningsarbejdet en større gruppe medlemmer af Værnemagten, som pludseligt forlangte at publikum skulle rykkes længere tilbage. Da de tyske råb ikke blev forstået af størstedelen af de tilstedeværende, tog soldaterne ladegreb og begyndte at tildele de sendrægtige tilskuere slag og stød med geværkolberne, hvilket bevirkede at flere faldt om på asfalten.

174614

4889192

Nyhavn (fiskepakkerierne)

Esbjerg

64 EsbjergHans Peder Poulsens gruppe

AS-64-811

KF5-775, KF2-5675

KL-1229, KL-1337, KL-1241, KL-1300, KL-1218, KL-1334, KL-1336, KL-1215, KL-1301, KL-1216Aage Trommer: Modstandsarbejde i nærbillede, 1973, s. 81.