Sabotage mod Dansk Staalmøbelfabrik, 18.11.1943


1. De udbrændte værkstedslokaler set fra indgangen til lokalet.


Rids over nabovirksomhedens bygning. Man forsøgte med uforrettet sag at sabotere denne virksomhed også, men blev her beskudt af sabotagevagten.


Rids over stålmøbelfabrikkens lokaler. De brandlidte områder er markeret med rød skravering.


Naboværkstedets skydedør med skudhul, set fra forrummet. Den røde pil viser skudretningen.


2. De udbrændte værkstedslokaler set mod indgangen til lokalet.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Fabrikken arbejdede for Værnemagten. Flere brandbomber blev anbragt af 8 sabotører, som også holdt arbejderne op. Andre sabotører forsøgte samtidigt at trænge ind hos firmaet Madsen & Beidil samme sted, men her kom det til skududveksling, og man måtte opgive...

Fabrikken arbejdede for Værnemagten. Flere brandbomber blev anbragt af 8 sabotører, som også holdt arbejderne op. Andre sabotører forsøgte samtidigt at trænge ind hos firmaet Madsen & Beidil samme sted, men her kom det til skududveksling, og man måtte opgive. Med kontorchefen og hans medarbejdere tilbageholdt i en garage i gården, kunne sabotørerne anbringe flere brandbomber i værkstedslokalerne, hvoraf mindst 3 gik af. En tysk sprængningskommando blev tilkaldt, da man efter slukningsarbejdet fandt en ueksploderet bombe.

30458

852824

Ryesgade 3

København

0 København

BOPA

H.H.

AS-19199

KF5-988

KL-2124

HH's liste, Poul Felvø (FHM 14010) og Niels Evald Jensen (FHM 14085)

Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.