Sabotage mod Dansk Most- og Tørringsindustri, 22.08.1943


Dansk Most- og Tørringsindustri i Hjallese ved Odense efter sabotagen den 22. august 1943.


Kortudsnit over gerningsstedet og det omkringliggende område. Virksomheden er markeret med et rødt kryds.


Rids over virksomhedens fabrikslokaler. De røde tal markerer fund af bombedele, mens vinklerne på politiets fotografier er angivet med grønt.


Dansk Most- og Tørringsindustri i Hjallese ved Odense efter sabotagen den 22. august 1943.


Dansk Most- og Tørringsindustri i Hjallese ved Odense efter sabotagen den 22. august 1943.


Dansk Most- og Tørringsindustri i Hjallese ved Odense efter sabotagen den 22. august 1943.


Ueksploderet sprængladning på en beholder, fundet efter sabotagen mod Dansk Most- og Tørringsindustri i Hjallese ved Odense den 22. august 1943.


III. Det sammenstyrtede kedelrum. Tallet markerer det sted, hvor brandbombe nr. 4 blev fundet.


IV. Nærbillede af kedelrummet. Tallet markerer det sted, hvor sprængladning nr. 5 blev fundet.


V. Tønder og tørveskur. Ved "1" blev resterne af en brandbombe og "tidsblyant" fundet, ved "2" lå resterne af en "tidsblyant", og ved "7" var anbragt endnu en brandbombe. "Blyanterne" blev brugt til at tidsindstille bomberne.


VI. Inddampningshallen set indefra. Den sammenstyrtede mur er muren til kedelrummet.


VII. Fabrikken set fra øst mod vest.


VIII. En kasseret beholder syd for tørveskuret. Tallet markerer det sted, hvor sprængladning nr. 3 blev fundet.


IX. Gårdspladsen mellem kontor og port "A". Tallet markerer det sted, hvor man fandt resterne af en brandbombe og "tidsblyant". "Blyanten" angav sprængningens forsinkelse.


X...


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Virksomheden havde mindre leverancer til Værnemagten. Ved sabotagen benyttedes både engelske brand- og sprængbomber.

55789

1562092

Egelundsvej

Hjallelse

28 Odense Herred

AS-28-59

KF5-689

KL-1397