Sabotage mod Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen, 07.11.1944


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

En halv snes sabotører standsede en lastbil fra Dansk Industri Syndikat. Lastbilen indeholdt 6 20 mm. maskinkanoner, bestemt til Mosede Batteri...

En halv snes sabotører standsede en lastbil fra Dansk Industri Syndikat. Lastbilen indeholdt 6 20 mm. maskinkanoner, bestemt til Mosede Batteri. Da man manglede den medarbejder hvis arbejde bestod i at indskyde kanonerne, lod man bilen stå på vejen og ventede roligt de 45 minutter det tog, inden han dukkede op i bil sammen med 2 tyske officerer. Disse blev også holdt op, og sabotørerne kørte væk med kanoner og begge biler. Det er uvist om de tog indskyderen med, men siden de ventede på hans ankomst, må det anses for sandsynligt.

24740

692720

Frihavnen (Flaskekroen på Køgevej, se kartotekskort)

København

0 København

BOPA

Lille Svends gruppe

KL-8040

Ernst Andersen (FHM 13917)

Niels Alkil: Besættelsestidens fakta, 2. bind, 1946. Søren Hansen: Daglige beretninger om begivenheder under den tyske besættelse, 1946, s. 384.