Sabotage mod Dansk Aluminiums Industri A/S, 19.02.1943


XIV. Væggen mellem monteringshallen og gløderummet, set fra gløderummet.


Kortudsnit, der viser fabrikkens placering og området omkring.


Situationsrids over virksomhedskomplekset. Se den foregående signaturforklaring for en beskrivelse af de fremhævede emner.


Nærmere rids over fabrikkens monteringshal. Se den foregående signaturforklaring for en beskrivelse af de fremhævede emner.


Rids over de fundne fodspor og gerningsmændenes formentlige rute til og fra virksomheden.


Signaturforklaring til politiets rids.


IV. Virksomhedens facade og indkørsel fra Englandsvej.


V. Virkningen af bombe "A". Gløderummet i østgavlen af monteringshallen, hvor sprængladningen lå, ses til venstre i billedet.


VI. Kontorbygningen ved monteringshallens østgavl. Fabrikkens modelsamling havde til huse på bygningens loft.


VII. Det stykke mur ved porten "1", hvorover sabotørerne formentlig har skaffet sig adgang til fabrikskomplekset. Fotograferet fra kolonihaverne syd for fabrikken.


VIII. Nærbillede af det sted, hvor sabotørerne formentlig har skaffet sig adgang til fabrikskomplekset. Til højre i billedet ses porten "1".


XI. Det vindue, hvorigennem sabotørerne skaffede sig adgang til monteringshallen. På bænken til højre kan skimtes brækjernet "2", efterladt af gerningsmændene.


XII. Monteringshallen set mod den østlige gavl og gløderummet.


XIII. Væggen mellem monteringshallen og gløderummet, set fra hallen. Virkningen af bomben "A" ses tydeligt.


XV. Gløderummet set gennem døren fra gården.


XVI. Sprængningsstedet efter bomben "A" på gulvet i gløderummet.


XVII. Nærbillede af sprængningsstedet efter bomben "A" på gulvet i gløderummet efter oprydningen.


XVIII. Sprængningsstedet efter bomben "B" ved foden af søjlen i midten.


XIX. Findestedet for den ueksploderede bombe "C".


XX. Værktøjsrummet set fra monteringshallen.


XXIII. Trappen fra værktøjsrummet set fra modelloftet.


Det efterladte brækjern "2" og den fundne sixpence "14".


Det efterladte brækjern "2" og den fundne sixpence "14".


Aftryk efter en gummistøvle, som formentlig tilhørte gerningsmanden.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

2 sprængladninger blev anvendt under aktionen, mens kontorbygningen blev stukket i brand. Den ene sprængladning gik ikke af, hvorfor politiet kunne undersøge den og konstatere, at den var fremstillet af 1200 g. sprængstof stjålet fra Faxe Kalkbrud i december 1942...

2 sprængladninger blev anvendt under aktionen, mens kontorbygningen blev stukket i brand. Den ene sprængladning gik ikke af, hvorfor politiet kunne undersøge den og konstatere, at den var fremstillet af 1200 g. sprængstof stjålet fra Faxe Kalkbrud i december 1942. Den anden sprængladning skabte et stort hul i betongulvet, raserede monteringshallen og trykbølgen bulede væggene ud. Politiet fandt under deres efterforskning et mindre koben, anvendt til at skaffe adgang til virksomheden, og en tabt sixpence hat fra Daells Varehus, som sandsyndligvis stammede fra en af sabotørerne.

30445

852460

Englandsvej 32

København

0 København

KOPA

Svend Aage Olsen, K.B. Jensen, Børge Thing, U. S. Nielsen, Svend Hallstrøm og "H.H."

AS-13132, UK-1864

KF5-380

KL-642

HH's liste

Esben Kjeldbæk: Sabotageorganisationen BOPA, 1997.